زندگی شاد با شوهرم وفرزند دلبندم

خدایا بابت همه نعمتها وداده هات شکر

دلبندم به زندگی ما خوش اومدی زندگی با تو شیرین تر شد

اولین سونو گرافی ودیدار من با نی نی

صبح چهارم بهمن که پنج شنبه بود ومدرسه تعطیل بعد از خوردن صبحونه ورفتن بابایی به سرکار رفتم سونوگرافی اخه شب قبل که جواب بتا رو گرفته بودم عددش خیلی بالا بود 18400 منم خیلی ترسیدم که ای وای نکنه خارج رحمی یا پوچ باشه خلاصه بعداز یه ساعت معطلی نوبتم شد تا آقای دکتر شروع به سونو کرد وتاریخ آخرین  پریودی رو پرسید وبهش گفتم 22آذر از تعجب شاخ دراورد که خانم خیلی زود اومدی ولی من اصرارکردم که حالا که اومدم سونو روانجام بده که اقای دکتر سونو کرد وگفت بله ساک حاملگی تشکیل شده وچندتا لکه ریز میبنه که معلوم نیست چی هستن وممکنه دو سه قلو باشی ازیه طرف خوشحال که خارج رحمی نیست وازایه طرف استرس چندقلویی ..............   بعدازظهر رفتم م...
16 شهريور 1393

اولین نشونه های اومدن نی نی

چند روز بود که حسابی خوابم میومد تا از مدرسه برمیگشتم میخوابیدم توی مدرسه از زنگ تفریح برا چرت زدن استفاده میکردم تااینکه کم کم به پریود نزدیک شدم ولی خبری از علایم پریود نبود و رنگ صورتم پریده وبیحال شده بود واون موقع بود که شک کردم دارم مامان میشم  ...
16 شهريور 1393

اولین بار که صدای قشنگ قلبت رو شنیدم

روز 23 بهمن ساعت 12ظهر بعد از اتعطیلی مدرسه تاکسی دربست گرفتم و رفتم درمانگاه سبزقبا .خانم ماما میگفت هنوز زوده بزا شنیدن صدای قلب ولی خب از من اصرار وبالاخره دستگاه رو گذاشت وصدای قشنگ قلبت همه ی اتاق ودنیای منو رو پرکرد اون لحظه برا همه اونهایی ک به ندارن دعا کردم وخدا رو شکر کردم وب بابایی اس دادم اون مدرسه بود وخبر نداشت ک اومدم برا صدای قلب وکلی خوشحال شد ...
10 شهريور 1393
1