زندگی شاد با شوهرم وفرزند دلبندم

ماچ

موضوع :
سه شنبه 26 فروردين 1393 |

آویسا در باغ پرتقال

موضوع :
دوشنبه 1 تير 1394 |

موضوع :
دوشنبه 1 تير 1394 |

موضوع :
يکشنبه 26 بهمن 1393 |

موضوع :
يکشنبه 26 بهمن 1393 |

صبح چهارم بهمن که پنج شنبه بود ومدرسه تعطیل بعد از خوردن صبحونه ورفتن بابایی به سرکار رفتم سونوگرافی اخه شب قبل که جواب بتا رو گرفته بودم عددش خیلی بالا بود 18400 منم خیلی ترسیدم که ای وای نکنه خارج رحمی یا پوچ باشه خلاصه بعداز یه ساعت معطلی نوبتم شد تا آقای دکتر شروع به سونو کرد وتاریخ آخرین  پریودی رو پرسید وبهش گفتم 22آذر از تعجب شاخ دراورد که خانم خیلی زود اومدی ولی من اصرارکردم که حالا که اومدم سونو روانجام بده که اقای دکتر سونو کرد وگفت بله ساک حاملگی تشکیل شده وچندتا لکه ریز میبنه که معلوم نیست چی هستن وممکنه دو سه قلو باشی ازیه طرف خوشحال که خارج رحمی نیست وازایه طرف استرس چندقلوییمحبتمحبت..............

 

بعدازظهر رفتم مطب خ دکتر زلالی که سونو واژینال انجام داد وبا تاکید گفت یه قلو هستی و قلبت هم درحال تشکیل شدن هست وچند روز دیگه میتونم صدای قلبت رو بشنوم همون لحظه این لحظات قشنگ رو برای همه منتظرای نی نی از خدا خواستم وخدا رو بخاطر وجود تو شکر کردم

موضوع : اولین سونوگرافی ودیدار من با نی نی
يکشنبه 16 شهريور 1393 |

چند روز بود که حسابی خوابم میومد تا از مدرسه برمیگشتم میخوابیدم توی مدرسه از زنگ تفریح برا چرت زدن استفاده میکردم تااینکه کم کم به پریود نزدیک شدم ولی خبری از علایم پریود نبود و رنگ صورتم پریده وبیحال شده بود واون موقع بود که شک کردم دارم مامان میشم چشمک

موضوع :
يکشنبه 16 شهريور 1393 |

روز 23 بهمن ساعت 12ظهر بعد از اتعطیلی مدرسه تاکسی دربست گرفتم و رفتم درمانگاه سبزقبا .خانم ماما میگفت هنوز زوده بزا شنیدن صدای قلب ولی خب از من اصرار وبالاخره دستگاه رو گذاشت وصدای قشنگ قلبت همه ی اتاق ودنیای منو رو پرکرد اون لحظه برا همه اونهایی ک به ندارن دعا کردم وخدا رو شکر کردم وب بابایی اس دادم اون مدرسه بود وخبر نداشت ک اومدم برا صدای قلب وکلی خوشحال شدبوس

موضوع : اولین سونوگرافی ودیدار من با نی نی,اولین نشونه های اومدن نی نی,دومین سونوگرافی وتعیین جنسیت,اولین بار که صدای قشنگ قلبت رو شنیدم
دوشنبه 10 شهريور 1393 |

صفحه قبل 1 صفحه بعد

کد آهنگ